Over Désirée

And the dreams that you dream of
Dreams really do come true

In 2009 heb ik de Opleiding Spiritueel-Kunstzinnig Tekenen afgerond. Daarnaast heb ik in 2010 twee levels gevolgd om te kunnen werken met de Aura Soma Equlibriums©. In die periode heb ik via de Lotustekeningen® de methodiek “Kleurrijk Gesprek®” ontwikkeld waar beide disciplines in zijn verwerkt.

Dit staat er nu vrij eenvoudig, maar dat was een pad met omwegen, struikelen, mislukte pogingen en tijdelijke “dit is het, Eureka”momenten.

Dat pad liep ik alleen. Want niemand kan mijn pad voor mij lopen, mijn dromen dromen, laat staan waarmaken. Maar er waren wel parallelpaden, kruisingen, uitrustposten.  Dat is graag wat ik je bied, even meelopen op een parallelpad, een plek om te zijn als je rust nodig hebt, als was het maar even rust van jezelf en de verhalen die je jezelf verteld.

Weet dat niets blijft, en alles veranderd. Een ding blijft overeind en dat is mijn passie voor kleur,  creatieve mogelijkheden en de energie die je daar van krijgt. Die passie deel ik graag, omdat niets zo mooi is als

The colors of the rainbow so pretty in the sky
And also on the faces of people passing by